สำนักงาน กสทช. จัดทำเอกสาร  "ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562"

 p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20

p21

p22

p23

\p24

p25

p26

p27

p28

p29

p30

p31

p32

p33

p34