ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2562

 Picture10

  สรุปมติครม วันที่ 10 กันยายน