ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  

 mati21

 

     มติ ครม.วันที่ 21 พ.ค.