ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  

mati7may

   มติครม วันที่ 7 พฤษภาคม