สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565

 Hero Banner PR DBD 65