การสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์มีคุณค่าทั้งทางมูลค่าและทรัพย์สินทางปัญญา  ขอให้ผู้สร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักรู้สิทธิของตน  และเคารพสิทธิของผู้สร้างสรรค์

- ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์
- ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
-สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์มีอะไรบ้าง
- ตัวอย่างการต่อยอดวรรณกรรม
- ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
- รู้สักนิดก่อนคิดขายขาด (Buyout)
- เปรียบเทียบสัญญาลิขสิทธิ์ โอน vs อนุญาต
ที่มา :  https://www.ipthailand.go.th/th/infographic.htmlกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 1

2

3

4

5

6 Buyout

7