ตอนที่ 2   

ep2

Full Report 5G V132 final submit p012

Full Report 5G V132 final submit p013

Full Report 5G V132 final submit p014

Full Report 5G V132 final submit p015

Full Report 5G V132 final submit p016

Full Report 5G V132 final submit p017

Full Report 5G V132 final submit p018

Full Report 5G V132 final submit p019

Full Report 5G V132 final submit p020

Full Report 5G V132 final submit p021

Full Report 5G V132 final submit p022

Full Report 5G V132 final submit p023

Full Report 5G V132 final submit p024

Full Report 5G V132 final submit p025

 ติดตามตอนที่ 3 ได้ในครั้งหน้า...