สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ขอแจ้งเลื่อนประชุมใหญ่ประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 14 ออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค โดยหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศของรัฐบาล จนกว่าสถานการณ์จะสามารถควบคุมได้ และเข้าสู่สภาวะปกติ

 tct0503