หน่วยงานของรัฐเตรียมพร้อมปรับตัวรับ  พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

 dg001

dg002

dg003

dg004

dg005

dg006

dg007

dg008

dg009

      DGA

File MP4 Download