สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
 

1. การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐานหลักสูตร CompTIA A+ ระยะเวลาอบรมและสอบ 12 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และบุคลากรที่ทำงานแล้วไม่เกิน 1 ปี

2. การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Professional หลักสูตร CompTIA Security+ระยะอบรมและสอบ 7 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ทั้งนี้การฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 เมษายน 2559 จำนวน 100 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศาสตรา โทร.0-2682-6350 ต่อ 543 อีเมล์ sastran@ar.co.th, คุณรัตนาภรณ์ ต่อ 511 อีเมล์ rattanapornt@ar.co.th