ณ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสุทธิ ถ.เพชรบุรี  (ใกล้แยกอโศก-เพชรบุรี)

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมในลิงค์ https://forms.gle/M2qsMFFgiBSXZggY7  

แผนที่ตั้งอาคารสุทธิ  https://goo.gl/maps/z1mZx9fURDfSEyKS8

 Poster Digital competitiveness4 01