สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย  กำหนดจัดกิจกรรมการเเข่งขันประกวดเทคโนโลยีในงาน Mobileheroes ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด IoT, Metaverse เทคโนโลยี 5G สู่ความยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ในการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายผู้ประกอบการเริ่มต้นในประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเเข่งขัน ในงาน "Mobileheroes" ในปี 2022 ระหว่างเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์    

2022 Mobileheroes-Connectivity Innovation Challenge

 • Program Intro:
  • The Mobileheroes competition is the longest running tech contest in Taiwan, and has been greatly supported by the government and industry partners.
  • Overseas talents are invited to join the Connectivity Innovation Challenge, which is designed for innovative applications, products/ solutions that use ICT, combined with devices or AI.
 • Eligibility: Participant(s) can join as an individual or company/ team (up to 5 people), but only one entry can be submitted.
 • Registration Period: Online registration is opened to 12:00 30th June (UTC+8)
 • Awards:
  • Short-listers will gain access to sponsor resources, workshops, mentorship, and more to facilitate development of their product/ solution for the final demo day in November.
  • Judging panel will select winners of the Gold Medal Award 30,000 USD & Merit Award 15,000 USD.
  • Opportunities for international soft-landing, international promotion and other resources.
 • Click to apply: https://mobilehero.com/en/connectivity
 • Download Entry Info: https://reurl.cc/Mbn5AK
 • Contact window: tsengphoebe@itri.org.tw (Ms. Phoebe Tseng)

banner web1600x600pixel 1

facebook 1