วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดวันย้ายที่ทำการ เปลี่ยนข้อมูลการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร โดยมีข้อมูลการเปลียนแปลงที่อยู่เป็น ห้อง 3101-3104 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02-051-9401-2 , เบอร์โทรสาร 02-051-9403