เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563-29 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/

 p1

p 2