งาน Start up & Digital Thailand ภูมิภาค 2016  ประชารัฐ รวมพลัง ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อน สตาร์ทอัพ และดิจิทัล ไทยแลนด์ สู่ภูมิภาค เรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ในแบบสตาร์ทอัพ และรู้จักกับ ดิจิทัล ไทยแลนด์

 

วันที่ 5-7 สิงหาคม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ / 

26-28 สิงหาคม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 

16-18 กันยายน รอยัล ภูเก็ต มารีน่า จังหวัดภูเก็ต