สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต

 DSC 8533 1558594855 57016

 

 

DSC 8622 1558594736 85596

 DSC 8736 1558593700 75843

DSC 8633 1558593975 72874

 

 DSC 8468 1558594501 72272

 DSC 8477 1558594578 26895

 DSC 8479 1558594637 31571

 DSC 8507 1558594792 30259

 

DSC 8675 1558595542 97020

 

 

0002

0003

 Presentation8

 

 

data

     การบรรยายพิเศษ"แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการและแนวทางการปฏิบัติ"

 

 confer

   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

 

Picture1 phol

    ผลการดำเนินงานปี 2561

 

 

   จดหมายเชิญสมาชิกนิติบุคคล

    เอกสารแนบสมาชิกนิติบุคคล

    จดหมายเชิญสมาชิกสามัญ

    เอกสารแนบสมาชิกสามัญ

    หนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญและเอกสารแนบ