25 กันยายน 2561 ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงาน กสทช. จัดขึ้น โดยมีประธาน กสทช. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการศึกษาของคณะทำงานย่อยด้านต่างๆ อาทิ ด้านการประกอบกิจการและการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม และด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานโทรคมนาคม

ทั้งนี้ผลการศึกษาได้นำไปสู่แนวทางการเตรียมการด้านเทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย รวมถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อทดลองทดสอบก่อนเปิดให้บริการ โดยจะเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากในและต่างประเทศ โดยที่ประชุมให้เดินหน้าการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อกำหนดเรื่องการทดลองทดสอบ เพื่อรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

 
 
 
1537854842069
 
1537854843761
 
1537854845442
 
 
cov 5g
 
1537751041816letter
 
 
Tentative 25 sept