วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดวันย้ายที่ทำการ เปลี่ยนข้อมูลการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร โดยมีข้อมูลการเปลียนแปลงที่อยู่เป็น ห้อง 3101-3104 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

งาน Start up & Digital Thailand ภูมิภาค 2016  ประชารัฐ รวมพลัง ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อน สตาร์ทอัพ และดิจิทัล ไทยแลนด์ สู่ภูมิภาค เรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ในแบบสตาร์ทอัพ และรู้จักกับ ดิจิทัล ไทยแลนด์