วันนี้ (4 สิงหาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)  ทำเนียบรัฐบาล    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้