เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)   จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ คุณพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมด้านสาธารณกุศล    ณ สนาม Flora Ville. Golf & Country Club  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี

 rsz 1dsc00806

rsz dsc00820 1

DSC01212 1111

rsz dsc00840 2

rsz dsc01284

rsz dsc01343

rsz dsc01320

rsz dsc01328

rsz dsc01337

rsz dsc01351