เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ครั้งที่ 3 โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานของ สทค. และพิจารณากิจกรรมของสมาคมที่จะมีขึ้น ในช่วงเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Academy 2 ชั้น 33 อาคารจตุรัส จามจุรี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

 1568117093155

1568117029597

1568117036014