เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62  คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดประชุมคณะทำงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID) เพื่อหารือให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในภาคโทรคมนาคม   ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ห้องประชุม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

 1567671849644

1567671852126

1567671857267 1

1567671859382