เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (เลขาธิการ) คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล (กรรมการ) และคุณอารียา นกพลับ (ผู้อำนวยการ) ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสที่ Mr.Hyong-gun Ryu : Group Leader Platform Strategy Group , Miss Pichana Piravej : Assistant Manager Platform Strategy Department (Global),บริษัท whowho& company เดินทางมาประเทศไทย และเข้าพบเพื่อแนะนำบริการและพัฒนาแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์ การแจ้งเตือนและบล็อคเบอร์สแปม เพื่อให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ whowho & company เป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัท KT Corporation Telecom Company ซึ่งเป็นบริษัทโทรศัพท์รายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ณ อาคารเบญจจินดา

 S 72744997S 72744995 1