เมื่อวันที่ 3 เมษายนสทค. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 ณ อาคารเบญจจินดาถ.กำแพงเพชร 6

 

rsz dsc 0007

rsz dsc 0012

rsz dsc 0015

rsz dsc 0019