เมื่อวันที่ 3เมษายน. มติชน. จัดสัมมนา "5G ปลุกไทยที่1 อาเซียน".

โดยมี คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการสมาคม. เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา (11.00-12.30 )ในหัวข้อ เสวนา 5Gปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ในมุมมองการใช้งานบริการเกี่ยวเนื่อง    ณ ห้องประชุม อาคารมหิตลาธิเบศร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1554267524270 2

 1554271698579

 1554267475226

1554267517980

 

 

 

สัมมนา 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ตอนที่ 1

 

 

สัมมนา 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ตอนที่ 2

 

 

สัมมนา 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ตอนที่ 3

 

 

สัมมนา 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ตอนที่ 4

 

 

สัมมนา 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ตอนที่ 5