เมื่อวันที่ 27 มีนาคม    ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และ คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร สทค.  ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Telecom World 2019 at Centara   Grand&Bangkok Convention Centre @Centralworld
 
agen
 
1553671058375 2
 
1553671059767 1
 
20190327161702
 
20190327175114
Telecoms World Asia 2019 1024x320 1