การประชุมคณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพโทรคมนาคมICTและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่2/2561  (9 พย. 61) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในหัวข้อ การจัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การสร้างความร่วมมือระหว่าง สทค. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อขยายโอกาสให้กับสมาชิกของสมาคมและบุคคลที่สนใจทั่วไปในการทำงานกับOperatorและหน่วยงานในอุตสาหกรรม การสร้างหลักสูตรร่วมกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับ        อาชีวศึกษาของไทย   ณ ห้องประชุม บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

1541754126974 2