สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดประชุมกรรมการบริหารฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่, กรุงเทพฯ

 rsz dsc 0115

rsz dsc 0117

rsz dsc 0121

rsz dsc 0126

rsz dsc 0127

rsz dsc 0129