ประธานคณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ)   จะจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “แนวทางพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.40 น.

ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพ  

 
20180522131303
 
 28 1
28 2