ดร.มนต์ชัย   หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคําชัย รองเลขาธิการ สพฉ. เป็นตัวแทนในการรับมอบ

1

ทั้งนี้สมาคมโทรคมฯ ได้จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลของสมาคมฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิตโดยเฉพาะภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อันจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหลังจากนี้ สพฉ. จะได้นำอุปกรณ์ AED ที่รับมอบไปติดตั้ง และบริหารจัดการการใช้งานร่วมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

2

3