สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ"TCT/TTA JOINT SEMINAR 2018"ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ TCT และ TTA ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป

tcttta head1 800

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ "TCT/TTA JOINT SEMINAR 2018" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ TCT และ TTA ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับปี 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2018 ในหัวข้อ

“5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.พ. 2561 ณ รร.ดุสิตธานี ทั้งนี้ท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ on-line ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

---

กำหนดการสัมมนา (1 ก.พ. 61) >> goo.gl/AEHe6V

ลงทะเบียนร่วมสัมมนา (1 ก.พ. 61) >> goo.gl/63CJyQ

---

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop ภายใต้หัวข้อเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร 1 ชั้น 7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนร่วมสัมมนา (2 ก.พ. 61) >> goo.gl/forms/oGujFHJSEMsxuMBg2 

 
รายนามผู้สนับสนุนการจัดการสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA  Joint Seminar 2018
 
  1517281492161 1
20180131114036
 
 
beyond
 
 
 
 
 
NTT 4AI directions Communication Science
 
 
 
 
 
 no1
 
 
 
no2
 
 
 
 
 
 
 
1517373514799