สมาคมโทรมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)  กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่  20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12.00 น.  และมีงานเลี้ยงสังสรรและมอบถ้วยรางวัล  ตั้งแต่เวลา 17.00-20.30 น.   ณ สนามกอล์ฟ กรีน วัลเลย์ คันทรีคลับ บางพลี  สมุทรปราการ

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับและเชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและบุคคลที่อยู่ในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของ สมาคมฯ รวมถึงกิจกรรมด้านสาธารณกุศล

002

003

004

005

006

007

008

009

  หนังสือเชิญเป็นเเกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรและมอบรางวัลฯ

 

   แผ่นพับงานกอล์ฟ