สมาคมโทรมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)  ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่  20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12.00 น.  และมีงานเลี้ยงสังสรรและมอบถ้วยรางวัล ตั้งแต่เวลา 17.00-20.30 น. ณ สนามกอล์ฟ กรีน วัลเลย์ คันทรีคลับ บางพลี  สมุทรปราการ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับและเชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและบุคคลที่อยู่ในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ สมาคมฯ รวมถึงกิจกรรมด้านสาธารณกุศล

002  003

004  005

006  007

008  009

 

Download

   หนังสือเชิญเป็นเเกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรและมอบรางวัลฯ

   แผ่นพับงานกอล์ฟ