ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) แถลงทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวงโทรคมนาคม พร้อมช่วยนำเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของประเทศและสังคม

โดยการแถลงทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ดังกล่าวมีขึ้นในงาน "Digital Thailand Big Bang 2017" ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

 
b1

b2

b3

b4

b5

b6