ดร.มนต์ชัย  หนูสง  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  แถลงทิศทางการดำเนินงาน เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวง
โทรคมนาคม  พร้อมช่วยสนับสนุนประเทศ  สังคม โดยกล่าวในงานวันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน  2560   ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี  ในงาน Digital Thailand Big Bang
2017
 
b1
b2
b3
b4
b5
b6