สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันก่อตั้งครบรอบสมาคม ครบรอบ 27 ปี (วันที่ 14 กันยายน)

ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ มีการถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป โดยมี ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นประธานในพิธี และกรรมารบริหารสมาคม ร่วมในงานพิธีดังกล่าว

aa1 

aa2

aa3

aa4

aa5