(16 ตุลาคม 2566) คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 15 ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra - Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง เป็นผู้แทน สทค. พร้อมด้วยผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิกเข้าพบคุณราเชนทร์ อันเวช เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง พร้อมหารือการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน เพื่อให้สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบสายของ กสทช. โดยให้ความสำคัญในเส้นทางพื้นที่เศรษฐกิจและมีประชาชนอาศัยหนาแน่น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเบื้องต้นตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ 500 กิโลเมตร ภายในปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้การจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหารกรุงรังของสายสื่อสาร และเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารวัฒนวิภาส ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ กฟน. คลองเตย กรุงเทพฯ
 

1697454486198

1697454486780

1697454493326