(6 ต.ค. 2566) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ อุปนายก พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 15 ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กสทช. ครบรอบ 12 ปี ณ หอประชุมสายลม สำนักงาน กสทช.  ถ. พหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ

 S 79134726 0

DSC01343 0

1696576774086