พิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” ณ สวนจตุจักร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมี นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และ พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” ณ สวนจตุจักร ถนนพหลโยธิน โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมโทรคมนาคมฯ ในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศพร้อมรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน