6  กรกฎาคม 2560 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Future of StartUp Investment in Asia” ในงาน StartUp Thailand 2017 เพื่อเปิดมุมมองในการปรับตัว แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุ่มสตาร์ททอัพให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนํามาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
a3
a1