(1 กันยายน 2565) นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ พ.อ.สรรพชัยย์  หุวะนันทน์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาส   เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

 

head IMG 1382 Copy

head IMG 1377

 

987189