สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนา
The digital economy: driving industry 4.0 ในงาน ITU Telecom World 2016

กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2559 – ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนาหัวข้อ “The digital economy: driving industry 4.0” ในงาน ITU Telecom World 2016 พร้อมด้วย ผู้แทนจาก The World Bank,Singapore, Intel Corporation,USA, SAP Asia Pvt. Ltd. และ Sterite-Elitecore Technologies Pvt. Ltd.,Thailand
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนำมาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี