ร่วมแสดงความยินดีงานวันครบรอบ 5 ปี กสทช.


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 59 นายจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนสมาคม ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 5 ปี กสทช.  ณ อาคารหอประชุม

1