เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดย คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เนื่องในวันครบรอบก่อตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ อาคารหอประชุม สำนักงานฯ

 162329