ประเภทสมาชิก จำนวน (ราย)
สมาชิกนิติบุคคล 81
สมาชิกสามัญรายปี 194
สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,386

จำนวนสมาชิก ณ วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2567


สมาชิกสามัญรายปี

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญรายปี

 

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ

 

สมาชิกนิติบุคคล

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกนิติบุคคล

 

ลำดับ ชื่อสมาชิก ทะเบียนสมาชิก
1 tta The Telecommunications Association of Japan  1900004
2 บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด 1900013
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1900024
4 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1920053
5 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 1920058
6 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1920060
7 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1000089
8 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1020097
9 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด 1060104
10 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 1060105
11 บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด 1080110
12 บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด 1070109
13 บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  1070107
14 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 1100112
15 บริษัท ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จำกัด 1100113
16 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 1100122
17 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด 1100129
18 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด 1100135
19 บริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน) 1100147
20 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1100148
21 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1110149
22 บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1110150
23 บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด 1120002
24 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด   1120004
25 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด   1120005
26 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด   1120006
27 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1120007
28 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  จำกัด  1130002
29 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 1130005
30 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด  1140001
31 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)  1140002
32 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 1140003
33 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  1150003
34 บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด 1160001
35 บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด 1160003
36 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด  1170001
37 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด 1170002
38 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1180001
39 บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด 1190001
40 บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด  1190002
41 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 1190003
42 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด 1190004
43 บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1190005
44 บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด 1190006
45 บริษัท ไมโม่เทค จำกัด 1190007
46 บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 1190008
47 บริษัท เคเบิล คอนเนค จำกัด 1190009
48 บริษัท เคิร์ซ จำกัด 1200002
49  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 1210002
50  บริษัท พี แอนด์ เอส โปรเจคท์ จำกัด 1210003
51  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1210004
52  บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด 1210005
53  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทเลคอม อินสเทลเลชั่น จำกัด 1210006
54  บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 1210007
55  บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด 1210008
56  บริษัท มิเลนเนียม พลัส วัน จำกัด 1210009
57  บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด 1210011
58  บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1210012
59  บริษัท ไทยเวย์ โปรดักส์ จำกัด 1210013
60  บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) 1210014
61  บริษัท ไชน่าโมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 1210015
62  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 1210016
63  บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด 1210017
64  บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด 1210018
65 บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 1210021
66 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 1210022
67 บริษัท เค. ซี. พี. มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1210024
68 บริษัท เอ็กซ์พลอร์ จำกัด 1210025
69 บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด 1210026
70 บริษัท เอ็มคาส จำกัด 1210028
71 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 1210029
72 บริษัท ไฟเบอร์โฮม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1210030
73 บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1210031
74 บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) 1210033
75 บริษัท เอ็น. วี. เค. อินเตอร์ จำกัด 1210034
76 บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด 1210035
77 บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด 1210037
78 บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด 1210038
79 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 1210039
80 บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด 1220001
81 บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 1230001