ประเภทสมาชิก จำนวน (ราย)
สมาชิกนิติบุคคล 57
สมาชิกสามัญรายปี 184
สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,356

จำนวนสมาชิก ณ วันที่  29 พฤษภาคม 2563


สมาชิกสามัญรายปี

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญรายปี

 

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ

 

สมาชิกนิติบุคคล

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกนิติบุคคล

 

ลำดับ ชื่อสมาชิก ทะเบียนสมาชิก
1 tta The Telecommunications Association of Japan  1900004
2 บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด 1900013
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1900024
4 บริษัท ไทย ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด 1900046
5 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1920053
6 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1920056
7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 1920058
8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1920059
9 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1920060
10 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1000089
11 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1020097
12 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1050103
13 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด 1060104
14 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 1060105
15 บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด 1080110
16 บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด 1070109
17 บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  1070107
18 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 1100112
19 บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด 1100113
20 บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1100114
21 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 1100122
22 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด 1100129
23 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด 1100135
24 บริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน) 1100147
25 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1100148
26 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1110149
27 บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1110150
28 บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด 1120002
29 บริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ 1120003
30 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด   1120004
31 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด   1120005
32 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด   1120006
33 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1120007
34 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  จำกัด  1130002
35 บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด 1130004
36 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 1130005
37 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด  1140001
38 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)  1140002
39 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 1140003
40 บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด 1150001
41 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  1150003
42 บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด 1160001
43 บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด 1160003
44 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด  1170001
45 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด 1170002
46 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1180001
47 บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด 1190001
48 บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด  1190002
49 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 1190003
50 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด 1190004
51 บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1190005
52 บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด 1190006
53 บริษัท ไมโม่เทค จำกัด 1190007
54 บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด 1190008
55 บริษัท เคเบิล คอนเนค จำกัด 1190009
56 บริษัท ซุปเปอร์แนป จำกัด 1200001
57 บริษัท เคิร์ซ จำกัด 1200002