ประเภทสมาชิก จำนวน (ราย)
สมาชิกนิติบุคคล 56
สมาชิกสามัญรายปี 163
สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,363

จำนวนสมาชิก ณ วันที่  4 พฤศจิกายน 2563


สมาชิกสามัญรายปี

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญรายปี

 

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ

 

สมาชิกนิติบุคคล

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกนิติบุคคล

 

ลำดับ ชื่อสมาชิก ทะเบียนสมาชิก
1 tta The Telecommunications Association of Japan  1900004
2 บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด 1900013
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1900024
4 บริษัท ไทย ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด 1900046
5 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1920053
6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 1920058
7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1920059
8 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1920060
9 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1000089
10 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1020097
11 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1050103
12 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด 1060104
13 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 1060105
14 บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด 1080110
15 บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด 1070109
16 บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  1070107
17 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 1100112
18 บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด 1100113
19 บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1100114
20 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 1100122
21 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด 1100129
22 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด 1100135
23 บริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน) 1100147
24 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1100148
25 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1110149
26 บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1110150
27 บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด 1120002
28 บริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ 1120003
29 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด   1120004
30 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด   1120005
31 บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด   1120006
32 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1120007
33 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  จำกัด  1130002
34 บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด 1130004
35 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 1130005
36 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด  1140001
37 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)  1140002
38 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 1140003
39 บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด 1150001
40 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  1150003
41 บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด 1160001
42 บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด 1160003
43 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด  1170001
44 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด 1170002
45 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1180001
46 บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด 1190001
47 บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด  1190002
48 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 1190003
49 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด 1190004
50 บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1190005
51 บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด 1190006
52 บริษัท ไมโม่เทค จำกัด 1190007
53 บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 1190008
54 บริษัท เคเบิล คอนเนค จำกัด 1190009
55 บริษัท ซุปเปอร์แนป จำกัด 1200001
56 บริษัท เคิร์ซ จำกัด 1200002