เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม   ที่ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ (ซอยรางน้ำ)  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  จัดสัมมนา 5G พลิกโลก : ทำอย่างไรให้เกิดขึ้นจริงในไทย  กล่าวเปิดงานโดย    คุณฐากูร   บุนปาน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  และ พล.อ.สุกิจ  ขมะสุนทร  ประธาน กสทช.