18 ก.พ. 2563     พันตรีโชคดี  ธรรมสโรช   กรรมการบริหาร สทค. เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  เรือนจำจังหวัดตรัง  ตำบลโคกหล่อ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

       ทั้งนี้  สทค.มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้แก่ เรือนจำจังหวัดตรัง   เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช   เรือนจำจังหวัดสงขลา  และ เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวนทั้งสิ้น  50  เครื่อง   ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทค.กับ กรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพที่สุจริตได้ภายหลังพ้นโทษ

397871

39820