ประธานคณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ)

จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แนวทางพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.40 น ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพ

 Adobe PDF file icon 24x24 กำหนดการสัมมนาวิชาชีพ ICT28 มิถุนายน

 Adobe PDF file icon 24x24 1 การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (คุณวรรณพร)

 Adobe PDF file icon 24x24 2 แนวทางสร้างกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (คุณอารยะ)

 Adobe PDF file icon 24x24 3 DNA หรือลักษณะพันธุกรรมของวิศวกรที่ต้องการเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (คุณไพโรจน์)

 

DSC 0055 2

 

DSC 0032

DSC 0048

rsz dsc 0043

rsz dsc 0069

rsz dsc 0081

rsz dsc 0085

rsz dsc 0099

rsz dsc 0110

rsz dsc 0111