คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการ PromptPay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของสมาคมฯ จัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2561 และถือเป็นการประชุมร่วมระหว่างสมาคมโทรคมฯ-สมาคมธนาคารไทย-ธนาคารแห่งประเทศไทย-กสทช. ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามและหารือการดำเนินการด้านความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการเงิน ผ่านบริการ PromptPay ที่ปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผูกเลขหมายใช้บริการแล้วกว่า 10 ล้านเลขหมาย

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะทำงานของ สมาคมโทรคมฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการด้านวิชาการดิจิทัล สทค. และประธานคณะทำงาน ผู้แทนผู้ให้บริการในคณะทำงาน ได้แก่ คุณสุเทพ เตมานุวัตร์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส - AIS), คุณพิชิต แก้วมาคูณ (ผู้อำนวยการสายงานรัฐกิจ - DTAC), คุณอาทยา สุขโท (Legal Manager - True), คุณสมศักดิ์ พึ่งธรรมเกิดผล (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - CAT Telecom)และคุณศมนเจตส์ อินทุสร (ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ -TOT)

ผลจากการหารือมีความคืบหน้าทั้งในรายละเอียดด้านเทคนิค การบริการสำหรับขยายความร่วมมือในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกความร่วมมือได้ภายในปีนี้ อันถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการเงินที่เป็นรูปธรรมในการยกระดับความเชื่อมั่นของบริการ #PromptPay แก่ผู้ใช้บริการ