เมื่อวันที่ 26 เมษายน 61 เวลา 17.00 น สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชุดที่ 13 ครั้งที่ 2  tct 2 atAIS

 

ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ถ. พหลโยธิน กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.มนต์ชัย หนูสง   นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม