สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 1/2560 และร่วมพบปะรับประทานอาหารเย็นเนื่องในโอกาสปีใหม่ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ